CC-01_28 Opći uvjeti kvalifikacije i certifikacije osoba u području NDT-a.pdf Preuzmi
DP-06_31 Kvalifikacija i certifikacija osoba za područje NDT-a.pdf Preuzmi
DP-09_7 Rješavanje prigovora i žalbi.pdf Preuzmi
Etički kodeks.pdf Preuzmi
Izjava uprave.pdf Preuzmi
Multilateralni sporazum MRA- EFNDT.pdf Preuzmi
Multilateralni sporazum MRA- ICNDT.pdf Preuzmi
Organizacijska shema.pdf Preuzmi
Osobni podatci - zaštita.pdf Preuzmi
PCC-17024_29 Priručnik sustava upravljanja.pdf Preuzmi
Pojmovi i definicije.pdf Preuzmi
Politika kvalitete.pdf Preuzmi
Postupak kvalifikacije i certifikacije osoba za područje NDT-a.pdf Preuzmi
Potvrda o akreditaciji - HAA.pdf Preuzmi
SUGLASNOST OSOBNI PODACI.DOC Preuzmi
Sporazum o profesionalnoj suradnji - ASNT.pdf Preuzmi